Available courses

Спеціальність: 051 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Жерліцин Дмитро Михайлович - професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Курс орієнтований на формування системи теоретичних знань і практичних навичок аналізу економічної інформації з мовою аналітичного програмування R. Передбачено опанування синтаксису, основних принципів роботи базових та статистичних функцій R. Передбачається набуття вмінь одо створення, використання аналітичних наборів даних з R, автоматизації процесів збирання та статистичного оброблення економічної інформації.

Навчальний курс охоплює основні питання управління інвестиційною діяльністю підприємства. Він містить теоретичну базу управління інвестиціями, сутність, мету й функції інвестиційного менеджменту, його методологічні системи та методичний інструментарій.